KONKURS Za Prijem

Večer Ilahija I Kasida
2018-03-16
Učenice Bakije-Hanume Medrese
2018-03-16

KONKURS Za Prijem

 KONKURS
za prijem učenica u I (prvi) razred “Bakije-hanume“ medrese u školskoj 2015/16. god.
Kandidati za prijem u“Bakije-hanume”medresu u školskoj 2015/16. godini trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
• da nisu stariji od 18 godina,
• da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem,
• da su duševno i tjelesno zdravi.
 
Kandidati za upis u medresu polagat će prijemni ispit.
Na prijemnom ispitu se polaže test, koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela (učenje Kur’ana).
 
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred predaju se sljedeći dokumenti:
Zahtjev za upis (preuzima se u Medresi),
Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu OŠ,
Diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina,(ako ima)
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ljekarsko uvjerenje,
Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.
Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole će biti primljeni bez polaganja prijemnog ispita.
 
Rok za dostavljanje dokumenta je 12.06.2015. godine, a prijemni ispit će se obaviti u subotu, 13.06.2015. godine u prostorijama “Bakije-hanume” medrese u Prijepolju ( ul. Zlatarska br. 5, pored Velike džamije ), s početkom u 10:00h.
 
 
       Upravni Odbor
“Bakije-hanume” medrese

Leave a Reply