PROFESORI

PROFESORI NASE BAKIJE-HANUME MEDRESE


Naša misija je da pružimo akademsku izvrsnost u pouzdanoj islamskoj atmosferi i kvalitetnom okruženju za učenje za izgradnju i razvoj integrisanog islamskog identiteta

Dr Nadir Dacic

Direktor Bakije-Hanume Medrese


 
Gazi Husrevbegova medresa u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka u Beogradu,

Master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, modul: jezik, književnost, kultura (prosjek ocjena 9,16),
Doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, modul kultura (prosjek ocjena 9,25) .
UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA I SIMPOZIJIMA:
 • Naučna konferencija Znamenite ličnosti Bosne i Hercegovine, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli 16.-17. novembar 2017. godine;
 • Međunarodni naučni skup Društveno-politički, pravni i historijski značaj sjeničke konferencije, Sjenica, 20.-22. oktobar 2017. godine u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća
 • Okrugli sto Sevdalinka i tamburica na prostorima Polimlja, održan 7. oktobra 2016. godine u Prijepolju
 • Međunarodni naučni skup u Dragašu povodom 101 godišnjice bitke na Čanakalama, 25. i 26. marta 2015. godine
 • Naučni skup Srednje Potarje i Polimlje u vrtlogu Prvog svjetskog rata, održan u Plјevlјima 15. i 16. novembra 2014. godine
 • Naučni skup Kulturni i prosvjetni život Potarja i Polimlјa, održan u Plјevlјima 16. i 17. novembra 2013. godine
 • Međunarodni naučni skup, XXVI simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2012. godine
 • Okrugli sto Sevdalinka i tamburica na prostorima Polimlja, održan 7. oktobra 2016. godine u Prijepolju;
 • Međunarodni naučni skup u Dragašu povodom 101 godišnjice bitke na Čanakalama, 25. i 26. marta 2015. godine;
 • Naučni skup Srednje Potarje i Polimlje u vrtlogu Prvog svjetskog rata, održan u Plјevlјima 15. i 16. novembra 2014. godine;
 • Naučni skup Kulturni i prosvjetni život Potarja i Polimlјa, održan u Plјevlјima 16. i 17. novembra 2013. godine;
 • Međunarodni naučni skup, XXVI simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2012. godine;
 • Okrugli sto Sandžak 1912.-2012. (historija, politika, kultura) održan 24. novembra 2012. godine u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru.
 • Naučni skup Nacionalni i kulturni preporod srednjeg Potarja i Polimlјa, održan u Plјevlјima 27. i 28. oktobra 2012. godine;
 • Prva međunarodna konferencija Islamsko buđеnje, održana u Teheranu 17, i 18. septembra 2011. godine;
 • Međunarodni naučni skup, XXV simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2009. godine
 • Međunarodni naučni skup, XXIII simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2007. godine;
 • Okrugli sto u Prijepolјu pod nazivom: Kulturna baština Polimlјa, u organizaciji Muzeja u Prijepolјu održan 15. novembra 2001. godine;
 • Međunarodna konferencija na temu: Pomirenje i mirovni procesi u Jugoistočnoj Evropi – doprinos religijskih zajednica stvaranju multietničkih i demokratskih
 • društava, održana u Solunu od 29. do 31. maja 2000. godine;
 • Okrugli sto na temu: Dijalog između muslimana i kršćana, održan u Novom Pazaru od 26. do 28. novembra 1999. godine;
 • Međunarodni simpozijum o Dunavu, pod nazivom: Rijeka života, održan u Novom Sadu 22. oktobra 1999. godine.
 • DO SADA OBJAVIO:
 • Društvo Gajret u Prijepolju i njegova kulturno-prosvjetna djelatnost, Prijepolje 2007. Recenzent Faruk Dizdarević, historičar umjetnosti. Izdavač: Društvo za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka IKRE iz Prijepolja;
 • Spomenici islamske kulture i Islamska zajednica Prijepolja, Prijepolje 2008. Recenzenti prof. dr Enes Pelidija i prof. dr Sadudin Musabegović. Izdavači: Matična biblioteka Vuk Karadžić Prijepolje i Muzej u Prijepolju;
 • Velika Mahmut-begova džamija, Prijepolje 2008. Recenzent prof. dr Enes Pelidija. Izdavači: Matična biblioteka Vuk Karadžić Prijepolje i Muzej u Prijepolju;
 • Gajret u Sjenici, Prijepolje 2009. Recenzent prof. dr Šerbo Rastoder. Izdavač: Ustanova kulture Sjenica;
 • Šarampov – Ibrahim-pašina džamija i Bakije-hanume medresa, (koautor sa Bahrijom Poturak), Prijepolje 2010. Recenzent dr. Sakib Šehović. Izdavač:
 • Naučnoistraživački institut IBN SINA Sarajevo;
 • Gajret u Novoj Varoši, Prijepolje 2011. Recenzent prof. dr Redžep Škrijelj. Autorsko izdanje;
 • Gajret u Prijepolju (1921-1941), Drugo dopunjeno izdanje, Prijepolje 2012. Recenzent Faruk Dizdarević, historičar umjetnosti. Izdavač: Dom kulture Prijepolje.
 • Gajret u Novom Pazaru, Prijepolje 2014. Recenzenti prof. dr Sait Kačapor i prof. dr Redžep Škrijelj. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu.
 • 150 godina Bakije-hanume medrese u Prijepolju (1863-2013), na turskom i bosanskom jeziku. Prijepolje 2014. Recenzenti: Prof. dr Džemaludin Latić i H. Yıldırım Ağanoğlu. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
 • Beogradski Gajret Osman Đikić, Beograd 2016. Recenzenti prof. dr. Ljiljana Čolić, prof. dr. Dragana Kujović, prof. dr. Husein Zvrko. Izdavač Fakultet islamskih nauka u Beogradu i Naučnoistraživački institut ,,IBN SINA'', SARAJEVO;
 • Pljevaljski muftija Ajnija ef. Bajraktarević, na turskom i bosanskom jeziku, Prijepolje 2017. Recenzent akademik prof. dr. Emin Sofić – emeritus.


 • Asmir Besirovic

  Sekretar I Profesor

  065-5300311


  Rodjen 05.02.1974 Sjenica Osnovnu i srednju skolu zavrsio u Sjenici. Zatim Medresu u Novom Pazaru nakon toga Fakultet Islamskih nauka Beogradu. Od 1998. Godine radi kao imam hatib i mualim u Prijepolju Dzemat Hisardzik. Od . Godine sekretar i profesor u Bakije-Hanume Medresi u Prijepolju